AQUASEM II

AQUASEM II – Environmentální rastrovací elektronový mikroskop s ručními posuvy vzorku a malou komorou

 • Čisté a rychle dosažitelné vakuum pomocí turbomolekulární a rotační vývěvy
 • Hydratační systém s možností regulace teploty vodní páry
 • Možnost pozorování vzorků v prostředí různých plynů (vzduch, dusík, vodní pára aj.)
 • Chlazený držák vzorku – Peltierův článek (min -20°C) pro pozorování biologických a jiných silně hydratovaných vzorků
 • Možnost in situ dynamických experimentů
 • Možnost studia vzorků v kapalné fázi

Základní sestava mikroskopu AQUASEM II:

 • SE detektor
 • Měření absorbovaného proudu
 • Ionizační detektor
 • BSE – pravý a levý detektor s možností sčítání a odčítání signálu
 • Hydratační systém pro připouštění vodní páry do komory vzorku
 • Chlazení vzorku do -20°C
 • Nízkovakuový SE detektor

Fotografie mikroskopu