Tescan VEGA

Tescan VEGA TS 5130MM – rastrovací elektronový mikroskop s motorizovaným manipulátorem

Hlavní přednosti:

  • Čisté a rychle dosažitelné vakuum pomocí turbomolekulární a rotační vývěvy
  • Upraven pro detekci pomalých elektronů
  • Unikátní čtyřčočkový elektronově optický tubus – zorné pole od nanometrů do několika centimetrů

Sestava mikroskopu VEGA TS 5130MM:

  • SE detektor
  • Měření absorbovaného proudu
  • Vysunovací BSE detektor
  • Detektor pomalých elektronů

Fotografie mikroskopu

 

Ukázkové snímky z mikroskopu