Hlavní stránka

Vítejte na našich stránkách.

Laboratoř elektronové mikroskopie (LEM) je součástí Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky. Práce v našich laboratořích se specializuje především na vývoj nového přístrojového vybavení a pozorovacích metod pro rastrovací elektronové mikroskopy (SEM). Výsledky vývoje jsou aplikovány v oborech materiálového inženýrství.

Provádíme zobrazení povrchů a řezů:

  • kovů a jejich slitin
  • kompozitních materiálů a polymerů
  • materiálů pro elektroniku
  • keramických materiálů
  • přírodních a biologických materiálů

Dále se zabýváme energiově disperzní rentgenovou analýzou (EDX), Augerovou spektroskopií (AES), difrakcí zpětně odražených elektronů (EBSD), katodoluminiscencí a metodou kryo-SEM.

Spolupracujeme s firmami zabývajícími se vývojem SEM, s ostatními ústavy Akademie věd, vysokými školami a komerční sférou. Více v sekci reference.