Případová studie 1

Byla vytvořena metodika přípravy vzorků a charakterizace řezů KTaO3 vrstev v rastrovacím elektronové mikroskopu s vysokým prostorovým rozlišením. Metodika usnadňuje zobrazení mikrostrukturních projevů při růstu vrstev a jejich krystalizaci za použití různých reakčních atmosfér. Problematika je řešena ve spolupráci s Ústavem anorganické chemie AV ČR, v.v.i. kde jsou nové materiály vyvíjeny a kde se zkoumají jejich dielektrické vlastnosti.

Snímky:

Publikace:

  1. J. Buršík, P. Vaněk a F. Mika. Role of reaction atmosphere in preparation of potassium tantalate through sol – gel method. Článek přijat k publikaci v Journal of Sol-Gel Science and Technology.